DAT မွ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး Toluene မပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား: CRT100

DAT မွ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး Toluene မပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား: CRT100

LOW VOC AND NON TOLUENE  PRODUCE : CRT100DAT မွ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး Toluene မပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား: CRT100 DAT မွ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး Toluene မပါဝင္သည့္ အရည္ေသြးျမင့္လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္မထိခိုက္ေစရန္ အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ အမ်ိဳးအစား : LP အရြယ္အစား : 600 g/ 3.0 kg 14.8 kg / 160 kg အစိုင္အခဲပါ၀င္မွုပမာဏ (%) : 23-25 ေစးကပ္ႏိုင္စြမ္း(CPS) : 2000-3000 အဖြင့္ အခ်ိန္ : 7-25 Minutes အသြင္အျပင္ : ေစးကပ္ေသာအရည္ အေရာင္ : အဝါ အသံုးျပဳသည့့္လုပ္ငန္းမ်ား : Toluene မပါဝင္ေသာ VOC ပါဝင္မႈနိမ္႕ေသာ လုပ္ငန္းသံုးကိုေကာ္ကို ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆိုဖာခ်ဳပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၾကမ္းခင္းျခင္း ၊ သစ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္ရံုမ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ျမင့္မားေသာ အပူဒါဏ္မ်ားကိုလဲ ခံႏိုင္ရည္႐ွိသည့္အျပင္ အလႊာမ်ားအၾကားခိုင္မာစြာ ခ်ိန္ဆက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အသံုးျပဳနိုင္ရန္လိုအပ္ေသာပစၥည္း: လုပ္ငန္းသံုး ဘရက္ရွ္(brush) မီးေလာင္ႏိုင္ေျခ : မီးေလာင္လြယ္သည္။

DAT offers high-quality adhesives utilizing low VOC and non toluene solvents. This range has been developed to provide a safer working environment during application, and conforms to government and environmental requirements. TYPE : LP SIZE : 600 g/ 3.0 kg 14.8 kg / 160 kg SOLID CONTANT (%) : 23-25 VISCOSITY (CPS) : 2000-3000 OPEN TIME : 7-25 Minutes APPEARANCE : Viscous Liquid COLOUR : Yellow APPLICATIONS : A non toluene / Low VOC adhesive suitable for multiple uses in the automotive, upholstery furnishing, flooring, wood working and insulation material industries, amongst other. It is resistant to high temperatures and forms strong bonds between substrates. APPLICATIONS EQUIPMENT : Brush FLAMMABILITY : Flammable

 

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
Adhesives & Sealants
Toluence မပါေသာ ကပ္ေကာ္
VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ ကပ္ေကာ္
ေရကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကပ္ေကာ္
Polyurethane ပါဝင္ေသာ ကပ္ေကာ္
ဆက္ေကာ္
DIY ကပ္ေကာ္
ေအာက္ခံေဆး
DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
စံနမူနာယူကာ
အရည္ေသြးထိန္းသိမ္းထားပါသည္
DAT ေကာ္နွင့္ ခ်ိပ္ကို Dunlope Adhesives (Thailand) Limited မွထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္၊တာ႐ွည္ခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သုေတသန အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တိုင္းျက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
DAT ေကာ္နွင့္ခ်ိပ္ သည္ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ေသြးကိုလဲ မေလ်ာ့ပါးေစပဲ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

DAT
Adhesives & Sealants

Toluene free contact adhesives
Low voc contact adhesives
Water based adhesives
Polyurethane adhesives
Low smell adhesives
Contact adhesives
DIY adhesives
Primers

DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
RELIES ON IMPECCABLE
QUALITY CONTROL
DAT Adhesives & Sealants, manufactured by Dunlop Adhesives (Thailand) Limited, produces high-performance, durable adhesives to suit the ever-changing needs of its customers. Upon request, our dedicated and proficient research and development team can produce tailor-made products for specific individual requirements.
DAT Adhesive & Sealants is committed to providing high-performance adhesives with Low VOC, Non-Formaldehyde formulations, which comply with Government and Environmental regulations, which comply with Government and Environmental regulations without click here compromising on product performance.

 

CONTACT US 

Address
Amata Nakorn Industrial Estate 700/242 Moo 1, Bangkao Panthong Chonburi 20160
Phone
+663 846 5661-2
E-mail
dalelamb@dunlopadhesives.com
Website
dunlopadhesives.aecgateway.com

เสาเข็มคอนกรีตรูปตัวไอ

เสาเข็มคอนกรีตรูปตัวไอ, ผลิตเสาเข็ม, จำหน่ายเสาเข็ม

 

ฉะเชิงเทราผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง บจก.


เสาเข็มคอนกรีตรูปตัวไอ ดูเพิ่มเติม click

เสาเข็มที่ใช้กับอาคารบ้านเรือนทั่วไปในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลักษณะของการผลิตและการใช้งาน ได้แก่
1. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ( prestressed concrete pile )
2. เสาเข็มเจาะ ( bored pile )
3. เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรง ( prestressed concrete spun pile )

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเป็นเสาเข็มที่ใช้กันแพร่หลายสำหรับอาคารพานิชย์และบ้านพักอาศัยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตที่ทำจากปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็วและโครงเหล็กภายในทำจากลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง กรรมวิธีที่ใช้ในการลงเสาเข็มจะเป็นการตอกกระแทกลงไปในดินโดยใช้ปั้นจั่นซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่าย
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกตามรูปร่างลักษณะของเสาเข็ม ที่ใช้กัน แพร่หลาย ได้แก่
1. เสาเข็มรูปตัวไอ
2. เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน
3. เสาเข็มหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมชนิดกลวง
4. เสาเข็มรูปตัวที
ชนิดเสาเข็มที่ใช้สำหรับรับน้ำหนักของตัวบ้านโดยทั่วไปจะเป็นเสาเข็ม รูปตัวไอ ส่วนขนาดและ ความยาวนั้นขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนด ส่วนเสาเข็มหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมชนิดกลวง หรือเสาเข็มรูปตัวทีนั้นมักจะใช้กับงานโครงสร้างที่เล็กกว่าหรือการรับน้ำหนักน้อยกว่า เช่น งานฐานราก ของรั้ว

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับเสาเข็มที่ใช้และกรรมวิธีในการตอก
ข้อสังเกตในที่นี้จะเน้นกล่าวถึงเฉพาะที่เกี่ยวกับเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เนื่องจากเป็น เสาเข็มที่ใช้ กันแพร่หลายสำหรับอาคารบ้านเรือนทั่วไป

1. เสาเข็มที่ใช้ควรอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีการแตกหักหรือชำรุดมาก่อน ถ้าเป็นไปได้ควร ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ. ) โดยมี เครื่องหมายรับรองมาตร ฐานอุตสาหกรรม ( มอก. ) ประทับอยู่ และมีการระบุถึงวัน / เดือน / ปี ที่ทำการผลิตว่าผลิตออกมาเมื่อใด ถ้าเป็นไปได้เสาเข็มที่ใช้ควรจะมีอายุการผลิต 4 สัปดาห์ขึ้นไป เพราะ เสาเข็มที่เพิ่งผลิตออกมาใหม่คอนกรีต ที่ใช้ทำเสาเข็มยังบ่มตัวไม่เข้าที่ ความแข็งแกร่งยัง มีน้อยอาจเกิดการชำรุดหรือแตกหักระหว่างการตอกได้

2. เสาเข็มที่มีขนาดยาวอาจใช้เสาเข็มขนาดสั้น2 ท่อนมาเชื่อมต่อกันได้เพื่อความ สะดวกในการ ตอกหรือความสะดวกในการขนส่ง ทั้งนี้ เสาเข็มที่นำมาเชื่อมต่อกันจะต้องมีลักษณะ และขนาดของพื้นที่หน้าตัดเหมือนกันกรรมวิธีในการตอกคือจะทำการตอกเสาท่อนแรกลงไปใน ดินจนเกือบมิดก่อนแล้วใช้ปั้นจั่นดึงเสาท่อนที่สองขึ้นมาจรดกับเสาท่อนแรกในแนวตรง แล้วทำการ เชื่อมเหล็กที่ขอบเสาตรงรอยต่อให้ติดกัน การเชื่อมจะต้องเชื่อมอย่างประณีตโดยรอบให้เสาทั้ง 2 ท่อนต่อกันอย่างสนิทและเป็นแนวเส้นตรง จากนั้นจึงใช้ปั้นจั่นตอกลงไปต่อ

3. การตอกเสาเข็มให้ลึกถึงระดับ การจะดูการตอกเสาเข็มในแต่ละจุดเสร็จสิ้นเรียบ ร้อยได้ผล ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่นั้น มิใช่ดูแต่เพียงว่าเสาเข็มตอกจมมิดลงไปใน ดินเท่านั้น แต่จะต้องดู จำนวนครั้งในการตอกด้วย ( blow count ) ว่าเสาเข็มแต่ละต้นใช้ จำนวนครั้งในการตอกเท่าใดจนเสาเข็ม จม มิดดิน ถ้าจำนวนครั้งในการตอกน้อยเกินไป คือสามารถตอกลงไปได้ง่าย แสดงว่าความแน่นของดิน ที่จุดนั้นที่จะใช้ในการรับน้ำหนักยัง ไม่เพียงพอ อาจจะต้องมีการต่อเสาเข็มและตอกเพิ่มลงไปอีกจนกว่าจำนวนครั้งในการตอกจะ เป็นไปตามที่กำหนด ในทางตรงกันข้าม ถ้าจำนวนครั้งในการตอกมากเพียงพอแล้วแม้ว่าเสาเข็มที่ตอกนั้น จะยังจมไม่ มิดก็อาจแสดงว่าความแน่นของดินที่จุดนั้นที่จะใช้ในการรับน้ำหนักเพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นจะตอกต่อลงไปอีก เพราะการฝืนตอกต่อไปอาจทำให้เสาเข็มแตกหักหรือชำรุดได้ ส่วนจำนวนครั้งในการตอกเสาเข็ม แต่ละต้นควรจะเป็นเท่าใดนั้นวิศวกรจะเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาดของพื้นที่หน้าตัด และความยาวของเสาเข็มนั้น ๆ

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 


บริษัท ฉะเชิงเทราผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง จำกัด

ผู้ผลิตเสาเข็มมาตราฐาน มอก. 396-2549 เราคือโรงงานผลิตเสาเข็มขนาดใหญ่ ผลิตเสาเข็ม ให้บริการในการรับผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีต เสาเข็ม เสาเข็มรูปตัวไอ เสาเข็มสี่เหลี่ยม เสาเข็มสำหรับงานก่อสร้าง รับผลิตเสาเข็มตามสั่งจัดจำหน่ายเสาเข็ม เสาเข็มคอนกรีต อุปกรณ์สำหรับเสาเข็ม เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ให้บริการรับเหมาตอกเสาเข็ม ตอกเสาเข็มเพื่องานก่อสร้าง ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ มีคุณภาพ

 

 

สนใจติดต่อ

 

ฉะเชิงเทราผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง บจก.

 

66/3 หมู่ 4 ถนนดอนสีนนท์-แหลมประดู่ ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

 

เบอร์โทรศัพท์ +6638 130 091, +6638 588 235, +668 1814 4478, +668 9832 5608

 

Fax +6638 130 093, +6638 588 008

 

 Email: c.s.con@hotmail.com

 

http://cpcon.thailandpocketpages.com


 

เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร

ป้ายกระพริบเตือนทางข้าม, เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร, กล่องไฟแอลอีดี, โคมพลังงานแสงอาทิตย์, ศรีทองเจริญ บจก.

 

 

ป้ายกระพริบเตือนทางข้าม / เขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


ศรีทองเจริญ บจก.

           บริษัท ศรีทองเจริญ จำกัด ดำเนินกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรมานานกว่า 30 ปี เป็นที่ไว้วางใจจากทางหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการดำเนินการ และคุณภาพสินค้า

รีเฟรคเตอร์ เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร โคมสัญญาณไฟจราจร โคมสัญญาณไฟจราจรชนิดหลอดธรรมดา โคมไฟจราจรชนิดหลอด LED โคมสัญญาณไฟคนข้าม เครื่องนำถอยหลัง (Countdown Timer) โคมไฟกระพริบเตือนทางข้าม / ทางแยก
กล่องสัญญาณไฟจราจรชนิด LED กล่องไฟแบ่งช่องสลับทิศทางเดินรถ กล่องไฟเตือนทางแยก กล่องไฟรูปคนข้าม
โคมไฟ – ป้ายไฟ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) โคมไฟจราจรพลังแสงอาทิตย์  โคมไฟส่องสว่างถนน  ป้ายกระพริบเตือนทางข้าม / เขตโรงเรียน ป้ายไฟกระพิบทางโค้ง เชฟร่อน สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์  ป้ายเตือนต่าง ๆ

 


  • อุปกรณ์จราจร    แผงกั้นจราจร  กรวยจราจร    เสาจราจรล้มลุก   หมุด  ป้ายเตือน  ป้ายจราจร  กระจกนูน

  • อุปกรณ์จับยึด  ขาจับอลูมิเนียม   ประกับ 0  3 นิ้ว รางตัวยู แค้มจับราง  ขาจับแขนกิ่ง

  • เสา เครื่องนำถอยหลัง (Countdown Timer) เสา อื่นๆ  อื่นๆ   กล้องวงจรปิด  ขานีออน ลูกตัดถนน (Cutting  Bit) แผงวงจรไฟกระพริบ  เทปละลาย  พันสายไฟ

  •  

 

สนใจติดต่อ
ศรีทองเจริญ บจก.
248 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร 10400
โทรศัพท์ : +662 691 7965-6
โทรสาร : +662 277 8923
อีเมลล์ : sales@stcbkk.com
เว็บไซต์ : stcbkk.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.stcbkk.com

New Step by Step Map For aec business

Bolstered things I presently understood, furnished new information and facts and alternate ways of undertaking points from The existing practice. Emphasizing the value of differentiating your organization from a competitors.

Stripping out complexity, the AEC produces new chances and will make the investment case for business in Southeast Asia a lot more powerful. But it may also carry unparalleled amounts of Levels of competition. Corporations that carry on carrying out business as common may possibly come across them selves falling powering.

He is additionally personable and valuable, which earns him two major thumbs up from me. The web site is fairly new, so I hope he will see good results and keep on producing for many years to return.”

Our mission is to operate carefully with all of our consumers to offer the equipment, instruction and assessments essential to assisting them find the “misplaced dollars” in their businesses.

With or without the AEC, it is vital to notice though that Cambodia is currently getting techniques to alter the business climate while in the place, and the whole process of opening up a business. Each the Ministry of Commerce plus the Ministry of Economic system and Finance are currently automating a great deal of important procedures from business registration to trademark looking that could deal with present-day problems.

Somkiat said the simplest approach to take advantage of the many benefits of The brand new methods as well as increased movement of folks, data, trade and business that will come, was by staying completely organized beforehand.

“The highlights on the AEC are getting an almost 10-fold rise in marketplace sizing by, a 9-fold rise during the labour market place, and increased probabilities for accessing purely natural methods along with other energy resources,” he additional.

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

เชิญเลือกประเภทบัญชีที่คุณต้องการได้ตามสะดวก!

Viewers are urged never to post opinions that may cause legal dispute such as slanderous, vulgar or violent language, incorrectly spelt names, go over moderation motion, quotations without having resource or just about anything considered critical of the monarchy. More information in our terms of use.

The AEC Blueprint 2025 sets out the strategic measures underneath each in the 5 traits of AEC 2025. To operationalise the Blueprint’s implementation, these strategic steps will be more elaborated in and executed with the operate designs of various sectoral bodies in ASEAN. The sectoral operate plans will likely be reviewed and current periodically to ensure their relevance and efficiency.

Jeff Pirie, AEC Agenda Chief, offered The true secret details on the report throughout the start which was accompanied by a higher amount panel dialogue around the prospects, problems and future steps necessary to realize the complete benefits of the electronic financial system in ASEAN.

“One more issue I don’t recognize is the fact I’ve viewed quite a few substantial Thai vans carrying merchandise to Laos, but Laotian vans are unable to enter Thai territory. Laotian products must be transferred to Thai vehicles when staying transported in Thailand. These difficulties must be urgently resolved.” 

Mr Lam claimed that Yeah1, which can be the largest YouTube System in Asia, had just read more obtained a business in Thailand, which he did not title. "Coming from what (Mr Heinecke) was stating, This is often how one can use technology to go transnational exterior your personal state and grow quickly," he claimed.

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์เรียงลูกด้ายลงพาเลทแบบ Full Auto, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า, หุ่นยนต์แพ็คสินค้า : ออโตเมชั่น เทคโนโลยี บจก.

 

 

หุ่นยนต์เรียงลูกด้ายลงพาเลทแบบ Full Auto


หลักการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
การทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประกอบด้วย ๒ ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบทางกลของหุ่นยนต์ และระบบควบคุมหุ่นยนต์ ระบบทางกล หมายถึง ส่วนที่เป็นโครงสร้าง และส่วนที่ให้กำลังขับเคลื่อนหุ่นยนต์ ส่วน ระบบควบคุม ประกอบด้วย ระบบบังคับการทำงานหุ่นยนต์ ระบบป้อนข้อมูลกลับ ตลอดจนการสอนหุ่นยนต์ให้ทำงานตามชุดคำสั่ง

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า, หุ่นยนต์แพ็คสินค้า, นำเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม, จำหน่ายหุ่นยนต์อุตสาหกรรม, นำเข้าหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า, หุ่นยนต์งานเชื่อม, นำเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม, หุ่นยนต์ยกของ, หุ่นยนต์พ่นสี, อุปกรณ์ปรับความเร็ว , AC servo drive , Systrm controller : ออโตเมชั่น เทคโนโลยี บจก.
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า, หุ่นยนต์ยกของ, ออกแบบและติดตั้งระบบ Robot, ระบบออโตเมชั่น เทคโนโลยี4.0, แขนกลอุตสาหกรรม, Industrial Robot, Robot Pallet , หุ่นยนต์แพคสินค้า,  Case packer, robot palletizer
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย หุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรม
บริษัท ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ออกแบบระบบและการติดตั้งงานทางด้านของหุ่นยนต์ ซึ่งมีให้เลือกทั้งหุ่นยนต์มือหนึ่งและหุ่นยนต์มือสองซึ่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่นและยุโรป เช่นงาน (Arc welding) , Spot welding , Cutting , Plasma cutting ,Palletizer งานซ่อมแซม ติดตั้ง และ Modify ปัจจุบันเราได้เปิดตัวแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น
บริษัท ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการรับออกแบบ ติดตั้งระบบ Robot Automation ในการกระบวนการผลิตทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเฉพาะงาน Robot Palletizer และ Robot Case Packer ได้มีลูกค้าหลายรายให้ความใว้วางใจ ทาง บริษัท ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งในโรงงาน ด้วยประสบการณ์ทางด้าน ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม PLC การออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์รองรับ สำหรับแขนกลอุตสหากรรม(Robot ) รวมถึงงานออกแบบชุดอุปกรณ์ สำหรับให้ลูกค้าใช้งานร่วมกับ Robot เช่น อุปกรณ์สำหรับหยิบจับชิ้นงาน , งานออกแบบ Jig จับชิ้นงานสำหรับงานเชื่อม เป็นต้น
Service and Accessory Part /บริการ และอุปกรณ์เสริม

 


  •  Installing Robot

  •  

บริการออกแบบและติดตั้งระบบ Robot ซึ่งมีให้เลือกทั้งหุ่นยนต์มือหนึ่ง และ Robot มือสองซึ่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่น และยุโรป สำหรับงานอุตสาหกรรมในการกระบวนการผลิตทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ โดยเฉพาะงาน Robot Palletizer และ Robot Case Packer ด้วยประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบควบคุม PLC เพื่อรองรับการทำงานของ Robot รวมถึงงานออกแบบชุดอุปกรณ์ สำหรับให้ลูกค้าใช้งานร่วมกับ Robot

 

สนใจติดต่อ
ออโตเมชั่น เทคโนโลยี บจก.
3/6 หมู่ที่ 11 ซ.คลองสาม 11/6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : +668 9684 3343
โทรสาร : +662 156 หุ่นยนต์แพ็คสินค้า 9384
อีเมลล์ : ph_sitta@hotmail.com,packingsale580@gmail.com
เว็บไซต์ : am-tech.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : am-tech.co.th

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15